Pravne informacije

INT Concept d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 7 (Importanne Centar)
71000, Sarajevo
ID: 4202440380006

Pravila o uslovima korištenja MyBazar usluga

Zaštita potrošača

Pravila o korištenju i zaštiti ličnih podataka