Pravila o korištenju i zaštiti ličnih podataka

Klikom na odgovarajuće dugme “Prijavi se” ili “OK” koje se nalazi na ekranu za registraciju korisnika, pristajete na to da Mybazar, odnosno INT Concept d.o.o. Sarajevo (“Društvo”) prikuplja i obrađuje lične podatke koje ste dali.
Lični podaci će biti prikupljani i korišteni u skladu sa domaćim i inostranim propisima o zaštiti ličnih podataka. Lični podaci će se koristiti samo u svrhu i u vezi sa pružanjem MyBazar usluga, a koje su potrebne radi profesionalnih odnosa između Društva, korisnika usluga, državnih organa, poslovnih partnera i sl.

Ličnim podacima se smatraju:

 • informacije o vašem nalogu e-pošte (uključujući korisničko ime i lozinku vašeg naloga e-pošte);
 • informacije o vašem Facebook nalogu (uključujući korisničko ime, lozinku i registrovanu adresu e-pošte koji se koristi za registraciju takvog Facebook naloga);
 • vaš identitet (uključujući vaše ime i prezime, matični broj, broj lične karte, broj pasoša, podatke o rođenju, adresi stanovanja, i sl.);
 • vaše kontakt informacije (uključujući vaš broj telefona, adresu za korespondenciju i broj faksa);
 • vaše finansijske podatke (uključujući podatke o vašoj kreditnoj kartici i broj bankovnog računa);
 • informacije u vezi s korištenjem vašeg mobilnog uređaja ili bilo kojeg drugog hardvera (uključujući vrstu mobilnog uređaja ili hardvera koji koristite i podatke prikupljene o vašoj geografskoj lokaciji putem takvog mobilnog uređaja ili hardvera, koji su prvenstveno tehničke prirode koji mogu, ali ne moraju da vas lično identifikuju);
 • ako ste trgovac koji koristi MyBazar usluge isključivo u svrhu prodaje i/ili pružanja usluga a koje su registrirane za prikazivanje, oglašavanje i/ili prodaju drugim korisnicima putem MyBazar Platforme (“Proizvodi i/ili usluge”), podaci o vašoj firmi (uključujući podatke o registraciji vašeg preduzeća, dokumentaciji o registraciji poslovanja, sve primjenjive akreditacije, licence, dozvole ili zakonsko ovlaštenje dobijeno od ili izdato od strane državnih organa za prodaju proizvoda i/ili Usluge i detalji o bankovnom računu vašeg preduzeća);
 • svi podaci koji se odnose na prodaju ili kupovinu proizvoda i/ili usluga putem MyBazar platforme;

Svrha obrade

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka se razlikuje od prirode i odnosa sa Društvom i koristit će se:

 • za obradu prijave za registraciju korisnika a kako bi se procijenila podobnost da se registrujete kao “kupac” ili “trgovac” za korištenje MyBazar usluga;
 • da potvrdite svoju podobnost za pružanje, prodaju ili kupovinu određenih proizvoda i/ili usluga, kao i da vam ponudimo poboljšane ponude;
 • za praćenje i/ili procjenu vašeg učinka u korištenju MyBazar usluga;
 • za pripremu i izvršenje pravnih dokumenata i/ili instrumenata u vezi sa proizvodima i/ili uslugama (ako je primjenjivo);
 • da pomognemo u vašem poslovanju sa dostavljačima ili drugim organizacijama u vezi sa isporukom proizvoda i/ili usluga;
 • u svrhu verifikacije i sigurnosti;
 • da se odgovori na sve upite i žalbe, kao što je otkazivanje pretplate na usluge, vraćanje proizvoda ili povrat novca (ako je primjenjivo);
 • za potrebe istraživanja tržišta i razvoja u cilju poboljšanja usluga MyBazar kroz aktivnosti osiguranja kvaliteta i poboljšanja usluga;
 • za interne provjere i funkcije uključujući statističku analizu i modeliranje, izvještavanje, usklađenost, reviziju i procjenu rizika, upravljanje i praćenje;
 • za izradu podataka, izvještaja i statistike koji su anonimizirani ili generirani na način koji vas ne identificira kao pojedinca;
 • za finansijske svrhe, uključujući računovodstvo i porez;
 • u svrhu kontakta i komunikacije;
 • za potrebe izvještavanja menadžmenta;
 • za ispunjavanje zakonskih i statutarnih zahtjeva;
 • za istragu pritužbi i sumnjivih transakcija;
 • za prevenciju i otkrivanje kriminala;
 • radi zaštite naših prava, uključujući naplatu duga;
 • opšte administrativne i upravljačke svrhe; i sl.

Otkrivanje informacija

Društvo može otkriti vaše lične podatke sljedećim stranama (uključujući one unutar i izvan BiH):

 • uposlenicima Društva, ugovaračima, prodavcima i pružaocima usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se na profesionalne, finansijske i/ili pružaoce usluga plaćanja) koji pružaju usluge uključujući usluge obrade podataka koje se odnose na gore navedene svrhe;
 • sve pružaoce usluga dostave koji su odabrani a prilikom isporuke proizvoda i/ili usluga;
 • državne organe;
 • trgovci koji prodaju i/ili Vam pružaju usluge,
 • poslovni partneri Društva i/ili druge finansijske institucije u vezi sa pružanjem usluga MyBazar i/ili bilo kojim transakcijama koje ste proveli ili su predmet usluga i
 • druge strane, u odnosu na koje ste dali saglasnost na otkrivanje vaših ličnih podataka;

Podrška

Lične podatke unosite dobrovoljno i za sve ispravke i posebna ograničenja možete se obratiti našem timu za podršku na support@mybazar.com.